தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வணிக நண்பர்களையும், வணிக நிறுவனங்களையும் அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் உருவாக்கப்படுகின்ற தமிழ்நாடு பிஸ்னஸ் டைரக்டரி (TAMILNADU BUSINESS DIRECTORY - www.tnbiz.in ) இத்தளத்தில் தங்களது அனைத்து விதமான விளம்பரத் தகவல்களும் தெரியப்படுத்த ரூ. 100/- மட்டும் . விளம்பர பதிவுக்கு : 95141 79733